Opłaty za wodę i energię

Opłaty za wodę i energię elektryczną zużytą w 2020 roku należy dokonywać na konto ogrodu

ROD “Zatorze” ul. Wądołkowska B/N 18-300 Zambrów

nr konta 21 8775 0009 0010 0100 0491 0001

do 30 kwietnia 2021 roku