Opłaty roczne

Opłaty roczne na 2022 rok zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 8 maja 2022r.

 • opłata za ogród – 0,70 zł za m2 (w tym 0,10 na PZD)
 • stała opłata na wodę – 15,00 zł
 • stała opłata na prąd – 14,00 zł
 • opłata za wywóz odpadów – 20,00 zł
 • opłata inwestycyjna – 30,00 zł
 • składka członkowska – 6,00 zł (ustalona przez KR PZD)

Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2022r na konto ogrodu ROD “Zatorze”

 21 8775 0009 0010 0100 0491 0001

Opłaty jednorazowe od nowych działkowców:

 1. Wpisowe – 200,00 zł
 2. Inwestycyjne – 700,00 zł
 3.  Za podłączenie energii elektrycznej – 900,00 zł

Opłaty zgodnie z otrzymanym cennikiem od dostawców

 1. Energia – 0,72 za KW
 2. Woda – 3,72 za m3