Opinia kolegium prezesów

OPINIA KOLEGIUM PREZESÓW

ZAMBROWSKICH RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH DOTYCZĄCA PRZEBIEGU PLANOWANEJ BUDOWY OBWODNICY ZAMBROWA W CIĄGU DRÓG 63 I 66.

Kolegium prezesów zambrowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych w imieniu swoich zarządów i działkowców z ogrodów im.:

1. „T. Kościuszki”

2. „Zatorze”

3.”Niezapominajka”

4.”Stokrotka”

5.”Jutrzenka”

6.” Obrońców Zambrowa”

popiera wariant III lokalizacji obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych 63 i 66.

 Sprzeciwia się kategorycznie realizacji wariantów I i II, które zakładają:

1. zniszczenie w całości ogrodu im. „T.Kościuszki” (obwodnica zaprojektowana przez środek ogrodu),

 2. likwidacja działek w obrębie ogrodu „Zatorze”, „Niezapominajka” i „Stokrotka”

Realizacja przebiegu obwodnicy w wariancie I i II to zniszczenie około

150-170 działek. To bardzo dużo. Cios dla starszych mieszkańców naszego miasta, bo to właśnie starsi są użytkownikami działek, nie kupują już ziemi. Nie budują się ale ciągle chętnie spędzają czas w ciszy i spokoju, uprawiając kawałek ziemi, który daje im wspaniałą ekologiczną żywność oraz stwarza możliwość odpoczynku wśród zieleni a nawet izolacji od dzisiejszych zagrożeń, jak pandemia COVID 19.

Zarządy ogrodów poprzez swoich prezesów przypominają, że 40 lat temu, kiedy powstawały ogrody przejmowane były tereny opuszczone, zaniedbane a nawet bagienne. Dzisiaj dzięki zaangażowaniu działkowców ( odwadnianie, nawożenie ziemi o dobrej jakości, itd.) przynoszą pożytek i cieszą wyglądem. Są podłączone do sieci wodociągowej i elektrycznej, posiadają monitoring i inne media.

 Swoją opinię w sprawie wyboru III wersji obwodnicy miasta zarządy 6 ROD

wyrażają w imieniu około 1000 członków Polskiego Związku Działkowców, nie licząc ich rodzin.

Jesteśmy zaskoczeni, że jest wśród nas jeden zarząd co prawda dużego ogrodu, który kieruje się brakiem solidarności z innymi i wybiera wariant I i II tylko dlatego, że obwodnica będzie przebiegała z dala od ich terenu ( krzywda czterech ogrodów nie jest ważna).

Argumenty tego ogrodu na wybór wersji I i II są częściowo nieprawdziwe. W żadnej z proponowanych wersji nie ma wskazania co do likwidacji ponad 35 działek oraz miejsc parkingowych, które nie są wyznaczone na ogrodzie „Pod Długoborzem”.

Kolegium Prezesów 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych namawia wszystkich mieszkańców Zambrowa do wyboru wersji III jako najbardziej korzystnej dla naszego terenu oraz dającej gwarancję najmniejszej liczby konfliktów i kłopotów w przyszłości oraz wyprowadzającej ruch pojazdów poza tereny miejskie zgodnie z przeznaczeniem obwodnicy.

NIE LIKWIDUJMY OGRODÓW !!!!

Spróbujmy zrozumieć, że rozpatrując poszczególne wersje proponowanego przebiegu obwodnicy działkowców należy traktować jako równorzędnych partnerów, mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości ….