Komunikat

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

          W związku z nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. i liberalizacją obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD po przeprowadzeniu analizy prawnej uznał, że istnieje możliwość odbywania walnych zebrań w ROD pod warunkiem ścisłego przestrzegania reżimu sanitarnego.

Możliwość odbywania walnych zebrań obowiązuje jedynie na otwartym powietrzu do 31 sierpnia 2021r.

W walnym zebraniu może wziąć udział do 150 osób przy czym nieuwzględniane w kontekście limitu są osoby zaszczepione (posiadające zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej).

Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa zaleca się zakrywanie przez uczestników zebrania ust i nosa, a także zachowanie odstępu miedzy uczestnikami.

Terminy Walnych Zebrań w poszczególnych Zambrowskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych zostaną opublikowane w następnym komunikacje

Kolegium Prezesów Zambrowskich ROD