Jubileusz 40-lecia ROD “Zatorze”

11 września na terenie ROD Zatorze w Zambrowie odbyły się uroczystości 40 lecia
PZD i ROD Zatorze.
Prowadząca uroczystość Prezes ROD Zatorze – Pani Katarzyna Gardocka, przypomniała zebranym historie powstania ogrodu i jego rozwój przez lata.
Biorący udział w uroczystościach Prezes OZ PZD Pan Andrzej Bojko po przedstawieniu sytuacji PZD wręczył na ręce Prezesów ROD Zatorze i ROD Niezapominajka, Pani Katarzyna Gardockiej i Pani Bożeny Lasek, puchary i certyfikaty nadane przez Krajową Radę PZD z okazji 40 lat istnienia ogrodów.
Odznaczono również Panią Barbarę Skuzę z ROD Obrońców Zambrowa za zasługi dla PZD.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone upominki dla
Pana Mariana Lutostańskiego, Pani Zofii Konopki, Pana Józefa Anikieja, Pani Wandy Nowackiej,
Państwa Teresa i Franciszek Muszyńscy, Pana Eugeniusza Paca, Pana Wacława Tyborowskiego,
Pana Jana Buczyńskiego, Pana Franciszka Milewskiego
działkowców z 40 i 30 letnim stażem w PZD.
Upominki otrzymali również członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD Zatorze
Pani Anna Tur, Pani Monika Wożniak, Pani Małgorzata Charubin, Pani Bożena Kulesza,
Pan Stanisław Mikielski,
Pan Mieczysław Konopka za pracę na rzecz ogrodu i PZD.
Za pomoc w codziennej pracy Zarządu ROD Zatorze upominki wręczono
Panu Jarosławowi Boreckiemu, Panu Waldemarowi Dębek, Panu Sławomirowi Janiszewskiemu,
Panu Wojciechowi Andrzejczuk, Panu Bogdanowi Gardockiemu,
Państwu Marcie i Kamil Janiszewskim.
Zarząd ROD Zatorze wyróżnił Pana Marcina Modzelewskiego, jednego z najmłodszych działkowców za zaangażowanie w rozwój i zagospodarowanie działki.
Prezes OZ PZD Pan Andrzej Bojko i pierwszy w historii ROD Zatorze
prezes Pan Marian Lutostański nagrodzili Panią Prezes Katarzynę Gardocką za 20 lat pracy w zarządzie.
Następnie ogłoszono Konkurs na najsmaczniejsze ciasto i najlepszą nalewkę po czy nastąpił poczęstunek, rozstrzygnięcie konkursów i zabawa przy muzyce.