Podpisy – Obwodnica Zambrowa

W biurze Zarządu dostępna jest lista działkowców popierających trzecią wersję lokalizacji Obwodnicy Zambrowa omijająca ogrody działkowe. Chętnych do poparcia i złożenie podpisu prosimy o kontakt z Zarządem do dnia 25.10.2022

Woda i energia

29.10.2022 zostanie zakręcona woda i wyłączona energia elektryczna na okres zimowy. Odczyty wodomierzy przeprowadzone będą 29.10.2022, 30.10.2022. Prosimy o udostępnienie wejścia na działki.

Rozliczenia

Działkowcy ROD Zatorze proszeni są o odbiór w biurze zarządu rozliczeń za wodę i energię zużytą w 2020 roku w dniach:

13.03.2021- godz 12-17

20.03.2021- godz 12-17