ROD Zatorze

Podpisy – Obwodnica Zambrowa

W biurze Zarządu dostępna jest lista działkowców popierających trzecią wersję lokalizacji Obwodnicy Zambrowa omijająca ogrody działkowe. Chętnych do poparcia i złożenie podpisu prosimy o kontakt z Zarządem do dnia 25.10.2022

Woda i energia

29.10.2022 zostanie zakręcona woda i wyłączona energia elektryczna na okres zimowy. Odczyty wodomierzy przeprowadzone będą 29.10.2022, 30.10.2022. Prosimy o udostępnienie wejścia na działki.

Dzień Działkowca ROD “Zatorze”

 Dnia 17 września w ROD “Zatorze” w Zambrowie odbyły się Dni Działkowca. Zarząd serdecznie dziękuję wszystkim działkowcom za przybycie i miło spędzony czas.

Dni Działkowca

Zarząd ROD “Zatorze”

Serdecznie zaprasza działkowców z rodzinami na dni Działkowca w dniu

17 września o godz 15:00

 

 

 

Brama wjazdowa ROD “Zatorze”

Brama wjazdowa będzie otwarty od 15 września do 30 października

Opłaty roczne

Opłaty roczne na 2022 rok zatwierdzone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 8 maja 2022r.

 • opłata za ogród – 0,70 zł za m2 (w tym 0,10 na PZD)
 • stała opłata na wodę – 15,00 zł
 • stała opłata na prąd – 14,00 zł
 • opłata za wywóz odpadów – 20,00 zł
 • opłata inwestycyjna – 30,00 zł
 • składka członkowska – 6,00 zł (ustalona przez KR PZD)

Opłaty należy dokonać do 30 czerwca 2022r na konto ogrodu ROD “Zatorze”

 21 8775 0009 0010 0100 0491 0001

Opłaty jednorazowe od nowych działkowców:

 1. Wpisowe – 200,00 zł
 2. Inwestycyjne – 700,00 zł
 3.  Za podłączenie energii elektrycznej – 900,00 zł

Opłaty zgodnie z otrzymanym cennikiem od dostawców

 1. Energia – 0,72 za KW
 2. Woda – 3,72 za m3

Jubileusz 40-lecia ROD “Zatorze”

11 września na terenie ROD Zatorze w Zambrowie odbyły się uroczystości 40 lecia
PZD i ROD Zatorze.
Prowadząca uroczystość Prezes ROD Zatorze – Pani Katarzyna Gardocka, przypomniała zebranym historie powstania ogrodu i jego rozwój przez lata.
Biorący udział w uroczystościach Prezes OZ PZD Pan Andrzej Bojko po przedstawieniu sytuacji PZD wręczył na ręce Prezesów ROD Zatorze i ROD Niezapominajka, Pani Katarzyna Gardockiej i Pani Bożeny Lasek, puchary i certyfikaty nadane przez Krajową Radę PZD z okazji 40 lat istnienia ogrodów.
Odznaczono również Panią Barbarę Skuzę z ROD Obrońców Zambrowa za zasługi dla PZD.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone upominki dla
Pana Mariana Lutostańskiego, Pani Zofii Konopki, Pana Józefa Anikieja, Pani Wandy Nowackiej,
Państwa Teresa i Franciszek Muszyńscy, Pana Eugeniusza Paca, Pana Wacława Tyborowskiego,
Pana Jana Buczyńskiego, Pana Franciszka Milewskiego
działkowców z 40 i 30 letnim stażem w PZD.
Upominki otrzymali również członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD Zatorze
Pani Anna Tur, Pani Monika Wożniak, Pani Małgorzata Charubin, Pani Bożena Kulesza,
Pan Stanisław Mikielski,
Pan Mieczysław Konopka za pracę na rzecz ogrodu i PZD.
Za pomoc w codziennej pracy Zarządu ROD Zatorze upominki wręczono
Panu Jarosławowi Boreckiemu, Panu Waldemarowi Dębek, Panu Sławomirowi Janiszewskiemu,
Panu Wojciechowi Andrzejczuk, Panu Bogdanowi Gardockiemu,
Państwu Marcie i Kamil Janiszewskim.
Zarząd ROD Zatorze wyróżnił Pana Marcina Modzelewskiego, jednego z najmłodszych działkowców za zaangażowanie w rozwój i zagospodarowanie działki.
Prezes OZ PZD Pan Andrzej Bojko i pierwszy w historii ROD Zatorze
prezes Pan Marian Lutostański nagrodzili Panią Prezes Katarzynę Gardocką za 20 lat pracy w zarządzie.
Następnie ogłoszono Konkurs na najsmaczniejsze ciasto i najlepszą nalewkę po czy nastąpił poczęstunek, rozstrzygnięcie konkursów i zabawa przy muzyce.

Opłaty na 2021 rok

Ze względu na stan epidemii i zakaz organizowania Walnych Zebrań Sprawozdawczych do sierpnia 2021r. Działkowcy powinni dokonać opłat ogrodowych do dnia 30 czerwca 2021r.

na konto ogrodu 21 8775 0009 0010 0100 0491 0001

W wysokości ustalonej w 2020 r

 1.  Składka członkowska – 6 zł
 2.  Opłata na potrzeby ogrodu – 0,59 gr za m2
 3.  Opłata stała za wodę – 14
 4. Opłata stała elektryczna – 12
 5.  Opłata na wywóz śmieci – 20
 6.  Opłata inwestycyjna – 20

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku cena energii elektrycznej wynosi 0,67 gr za 1KW

Opłaty za wodę i energię

Opłaty za wodę i energię elektryczną zużytą w 2020 roku należy dokonywać na konto ogrodu

ROD “Zatorze” ul. Wądołkowska B/N 18-300 Zambrów

nr konta 21 8775 0009 0010 0100 0491 0001

do 30 kwietnia 2021 roku

Rębak

Chętni do korzystania z rębaka ogrodowego powinni kontaktować się z Panem Wacławem Tyborowskim tel. 728661164 w celu ustalenia wolnego terminu