Szczęśliwego Nowego Roku

Dzień Działkowca

Zarząd ROD Zatorze

Zaprasza działkowców z rodzinami na obchody Dni Działkowca

 15 lipca sobota

godz 16 działka nr 96

Terminy walnych zebrań sprawozdawczych Zambrowskich ROD

Terminy walnych zebrań sprawozdawczych Zambrowskich ROD

 

Jutrzenka 14.05.2023 16:00-16:30

Niezapominajka 29.04.2023 10.00-10.30

T.Kościuszki 30.04.2023 10.00-10.30

Zatorze 07.05.2023 14.00-14.30

Stokrotka 13.05.2023 10.00-10.30

Pod Długoborzem 13.05.2023 10.30-11.00

Obr.Zambrowa 14.05.2023 10.30-11.00

„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Rodzinny Ogród Działkowy „Obrońców Zambrowa” realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
18 stycznia 2023 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu w ramach projektu
„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” pomiędzy ARiMR
poprzez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego, a Stowarzyszeniem
Ogrodowym PZD z siedzibą w Warszawie na rzecz ROD „Obrońców Zambrowa” w Zambrowie.
Cel projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego. Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Projekt w całości dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 18.868 zł.
Projekt obejmuje dwa zadania:
• zadanie 1 wykonane już w całości (100%) na 10.900 zł
• zadanie 2 w trakcie realizacji – na 7.968 zł
W ramach zadania pierwszego zakupiono rębak o mocy 15 KM, który został zabezpieczony
na terenie ogrodu „Obrońców Zambrowa” i przeznaczony będzie do wykorzystania przez
działkowców.

Wesołych świąt


Tańszy prąd dla ROD

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023 r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Ustawa zasadniczo przewiduje model, w którym na jednego odbiorcę energii przypada pakiet 2000 kWh w cenie z 2022 r., przy czym za odbiorcę uważa się osobę będącą stroną umowy z przedsiębiorstwem dystrybuującym energię. Z uwagi na specyfikę ROD, gdzie w zdecydowanej większości działkowcy rozliczają się za prąd w oparciu o tzw. pod-liczniki, a stroną umowy z dostawcą jest ROD, rozwiązanie to okazało się niedoskonałe. Pakiet 2000 kWh w starej cenie przypadał na wszystkich działkowców w ogrodzie, co czyniło przywilej działkowców iluzorycznym. Stąd też, na skutek zabiegów PZD, ustawa została nowelizowana. Wielkość pakietu przypadającą na ROD uzależniła od ilości działek. Ostatecznie ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie dopowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD.

Opinia kolegium prezesów

OPINIA KOLEGIUM PREZESÓW

ZAMBROWSKICH RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH DOTYCZĄCA PRZEBIEGU PLANOWANEJ BUDOWY OBWODNICY ZAMBROWA W CIĄGU DRÓG 63 I 66.

Kolegium prezesów zambrowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych w imieniu swoich zarządów i działkowców z ogrodów im.:

1. „T. Kościuszki”

2. „Zatorze”

3.”Niezapominajka”

4.”Stokrotka”

5.”Jutrzenka”

6.” Obrońców Zambrowa”

popiera wariant III lokalizacji obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych 63 i 66.

 Sprzeciwia się kategorycznie realizacji wariantów I i II, które zakładają:

1. zniszczenie w całości ogrodu im. „T.Kościuszki” (obwodnica zaprojektowana przez środek ogrodu),

 2. likwidacja działek w obrębie ogrodu „Zatorze”, „Niezapominajka” i „Stokrotka”

Realizacja przebiegu obwodnicy w wariancie I i II to zniszczenie około

150-170 działek. To bardzo dużo. Cios dla starszych mieszkańców naszego miasta, bo to właśnie starsi są użytkownikami działek, nie kupują już ziemi. Nie budują się ale ciągle chętnie spędzają czas w ciszy i spokoju, uprawiając kawałek ziemi, który daje im wspaniałą ekologiczną żywność oraz stwarza możliwość odpoczynku wśród zieleni a nawet izolacji od dzisiejszych zagrożeń, jak pandemia COVID 19.

Zarządy ogrodów poprzez swoich prezesów przypominają, że 40 lat temu, kiedy powstawały ogrody przejmowane były tereny opuszczone, zaniedbane a nawet bagienne. Dzisiaj dzięki zaangażowaniu działkowców ( odwadnianie, nawożenie ziemi o dobrej jakości, itd.) przynoszą pożytek i cieszą wyglądem. Są podłączone do sieci wodociągowej i elektrycznej, posiadają monitoring i inne media.

 Swoją opinię w sprawie wyboru III wersji obwodnicy miasta zarządy 6 ROD

wyrażają w imieniu około 1000 członków Polskiego Związku Działkowców, nie licząc ich rodzin.

Jesteśmy zaskoczeni, że jest wśród nas jeden zarząd co prawda dużego ogrodu, który kieruje się brakiem solidarności z innymi i wybiera wariant I i II tylko dlatego, że obwodnica będzie przebiegała z dala od ich terenu ( krzywda czterech ogrodów nie jest ważna).

Argumenty tego ogrodu na wybór wersji I i II są częściowo nieprawdziwe. W żadnej z proponowanych wersji nie ma wskazania co do likwidacji ponad 35 działek oraz miejsc parkingowych, które nie są wyznaczone na ogrodzie „Pod Długoborzem”.

Kolegium Prezesów 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych namawia wszystkich mieszkańców Zambrowa do wyboru wersji III jako najbardziej korzystnej dla naszego terenu oraz dającej gwarancję najmniejszej liczby konfliktów i kłopotów w przyszłości oraz wyprowadzającej ruch pojazdów poza tereny miejskie zgodnie z przeznaczeniem obwodnicy.

NIE LIKWIDUJMY OGRODÓW !!!!

Spróbujmy zrozumieć, że rozpatrując poszczególne wersje proponowanego przebiegu obwodnicy działkowców należy traktować jako równorzędnych partnerów, mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości ….

Sprawa obwodnicy Zambrowa – ciąg dalszy.

SPRAWA OBWODNICY ZAMBROWA- CIĄG DALSZY.

Zarząd ROD „Pod Długoborzem” nie zgadza się na warianty III i IV obwodnicy Zambrowa.
Przedstawiciele ROD „Pod Długoborzem” zarzucają, że “organom samorządowym Zambrowa rekomendującym wariant III nie chodzi o dobro działkowców, lecz o przybliżenie obwodnicy do nowo projektowanych terenów przemysłowych”. Zarząd obawia się, że realizacja obwodnicy Zambrowa w wariantach III i IV spowoduje m.in. likwidację ponad 35 działek ogrodowych w jednym ogrodzie, ok. 100 miejsc parkingowych.
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Długoborzem” w Zambrowie zabrał głos w sprawie planowanej obwodnicy Zambrowa. Działając w imieniu ponad 300 działkowców prezes ROD Krzysztof Łuba i sekretarz Justyna Gronostajska wyrazili sprzeciw co do lokalizacji obwodnicy Zambrowa w wariancie III i IV.
Przedstawiciele ROD „Pod Długoborzem” zarzucają, że “o rganom samorządowym Zambrowa rekomendującym wariant III nie chodzi o dobro działkowców, lecz o przybliżenie obwodnicy do nowo projektowanych terenów przemysłowych”. Zarząd obawia się, że realizacja obwodnicy Zambrowa w wariantach III i IV spowoduje m. in. likwidację ponad 35 działek ogrodowych w jednym ogrodzie, ok. 100 miejsc parkingowych. Poza tym według działkowców warianty III i IV nie uwzględniają planu zagospodarowania ogrodu ROD „Pod Długoborzem” w Zambrowie zatwierdzonego przez OZD PZD w Białymstoku na żadnym etapie projektowania. Ponadto warianty te nie uwzględniają
istnienia bramy wyjazdowej ppoż. z ogrodu i tym samym stwarzają zagrożenia dla działkowców i osób przebywających na terenie ogrodu.
Użytkownicy ogródków działkowych nie chcą zgodzić się na wzrost hałasu, kurzu i spalin, które spowodują szkody w zdrowiu i mieniu działkowców i ich gości. Nie chcą również, aby droga wewnętrzna na działce 1910/44 stała się drogą publiczną i tym samym skomplikowała dojazd do działek ogrodowych.

Budowa obwodnicy

W dniu 17.10.2022 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja czterech wariantów budowy obwodnicy Zambrowa. Prowadzone są konsultacje społeczne w związku z czym prosimy o wypełnienie ankiet i przesłanie ich do 30.10.2022r na adres firmy projektowej w formie papierowym bądź elektronicznej. Ankiety dostępne są na stronie www.dk63-dk66-obwodnica-zambrowa.pl