Tańszy prąd dla ROD

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023 r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Ustawa zasadniczo przewiduje model, w którym na jednego odbiorcę energii przypada pakiet 2000 kWh w cenie z 2022 r., przy czym za odbiorcę uważa się osobę będącą stroną umowy z przedsiębiorstwem dystrybuującym energię. Z uwagi na specyfikę ROD, gdzie w zdecydowanej większości działkowcy rozliczają się za prąd w oparciu o tzw. pod-liczniki, a stroną umowy z dostawcą jest ROD, rozwiązanie to okazało się niedoskonałe. Pakiet 2000 kWh w starej cenie przypadał na wszystkich działkowców w ogrodzie, co czyniło przywilej działkowców iluzorycznym. Stąd też, na skutek zabiegów PZD, ustawa została nowelizowana. Wielkość pakietu przypadającą na ROD uzależniła od ilości działek. Ostatecznie ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie dopowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD.

Opinia kolegium prezesów

OPINIA KOLEGIUM PREZESÓW

ZAMBROWSKICH RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH DOTYCZĄCA PRZEBIEGU PLANOWANEJ BUDOWY OBWODNICY ZAMBROWA W CIĄGU DRÓG 63 I 66.

Kolegium prezesów zambrowskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych w imieniu swoich zarządów i działkowców z ogrodów im.:

1. „T. Kościuszki”

2. „Zatorze”

3.”Niezapominajka”

4.”Stokrotka”

5.”Jutrzenka”

6.” Obrońców Zambrowa”

popiera wariant III lokalizacji obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych 63 i 66.

 Sprzeciwia się kategorycznie realizacji wariantów I i II, które zakładają:

1. zniszczenie w całości ogrodu im. „T.Kościuszki” (obwodnica zaprojektowana przez środek ogrodu),

 2. likwidacja działek w obrębie ogrodu „Zatorze”, „Niezapominajka” i „Stokrotka”

Realizacja przebiegu obwodnicy w wariancie I i II to zniszczenie około

150-170 działek. To bardzo dużo. Cios dla starszych mieszkańców naszego miasta, bo to właśnie starsi są użytkownikami działek, nie kupują już ziemi. Nie budują się ale ciągle chętnie spędzają czas w ciszy i spokoju, uprawiając kawałek ziemi, który daje im wspaniałą ekologiczną żywność oraz stwarza możliwość odpoczynku wśród zieleni a nawet izolacji od dzisiejszych zagrożeń, jak pandemia COVID 19.

Zarządy ogrodów poprzez swoich prezesów przypominają, że 40 lat temu, kiedy powstawały ogrody przejmowane były tereny opuszczone, zaniedbane a nawet bagienne. Dzisiaj dzięki zaangażowaniu działkowców ( odwadnianie, nawożenie ziemi o dobrej jakości, itd.) przynoszą pożytek i cieszą wyglądem. Są podłączone do sieci wodociągowej i elektrycznej, posiadają monitoring i inne media.

 Swoją opinię w sprawie wyboru III wersji obwodnicy miasta zarządy 6 ROD

wyrażają w imieniu około 1000 członków Polskiego Związku Działkowców, nie licząc ich rodzin.

Jesteśmy zaskoczeni, że jest wśród nas jeden zarząd co prawda dużego ogrodu, który kieruje się brakiem solidarności z innymi i wybiera wariant I i II tylko dlatego, że obwodnica będzie przebiegała z dala od ich terenu ( krzywda czterech ogrodów nie jest ważna).

Argumenty tego ogrodu na wybór wersji I i II są częściowo nieprawdziwe. W żadnej z proponowanych wersji nie ma wskazania co do likwidacji ponad 35 działek oraz miejsc parkingowych, które nie są wyznaczone na ogrodzie „Pod Długoborzem”.

Kolegium Prezesów 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych namawia wszystkich mieszkańców Zambrowa do wyboru wersji III jako najbardziej korzystnej dla naszego terenu oraz dającej gwarancję najmniejszej liczby konfliktów i kłopotów w przyszłości oraz wyprowadzającej ruch pojazdów poza tereny miejskie zgodnie z przeznaczeniem obwodnicy.

NIE LIKWIDUJMY OGRODÓW !!!!

Spróbujmy zrozumieć, że rozpatrując poszczególne wersje proponowanego przebiegu obwodnicy działkowców należy traktować jako równorzędnych partnerów, mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości ….

Sprawa obwodnicy Zambrowa – ciąg dalszy.

SPRAWA OBWODNICY ZAMBROWA- CIĄG DALSZY.

Zarząd ROD „Pod Długoborzem” nie zgadza się na warianty III i IV obwodnicy Zambrowa.
Przedstawiciele ROD „Pod Długoborzem” zarzucają, że “organom samorządowym Zambrowa rekomendującym wariant III nie chodzi o dobro działkowców, lecz o przybliżenie obwodnicy do nowo projektowanych terenów przemysłowych”. Zarząd obawia się, że realizacja obwodnicy Zambrowa w wariantach III i IV spowoduje m.in. likwidację ponad 35 działek ogrodowych w jednym ogrodzie, ok. 100 miejsc parkingowych.
Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Długoborzem” w Zambrowie zabrał głos w sprawie planowanej obwodnicy Zambrowa. Działając w imieniu ponad 300 działkowców prezes ROD Krzysztof Łuba i sekretarz Justyna Gronostajska wyrazili sprzeciw co do lokalizacji obwodnicy Zambrowa w wariancie III i IV.
Przedstawiciele ROD „Pod Długoborzem” zarzucają, że “o rganom samorządowym Zambrowa rekomendującym wariant III nie chodzi o dobro działkowców, lecz o przybliżenie obwodnicy do nowo projektowanych terenów przemysłowych”. Zarząd obawia się, że realizacja obwodnicy Zambrowa w wariantach III i IV spowoduje m. in. likwidację ponad 35 działek ogrodowych w jednym ogrodzie, ok. 100 miejsc parkingowych. Poza tym według działkowców warianty III i IV nie uwzględniają planu zagospodarowania ogrodu ROD „Pod Długoborzem” w Zambrowie zatwierdzonego przez OZD PZD w Białymstoku na żadnym etapie projektowania. Ponadto warianty te nie uwzględniają
istnienia bramy wyjazdowej ppoż. z ogrodu i tym samym stwarzają zagrożenia dla działkowców i osób przebywających na terenie ogrodu.
Użytkownicy ogródków działkowych nie chcą zgodzić się na wzrost hałasu, kurzu i spalin, które spowodują szkody w zdrowiu i mieniu działkowców i ich gości. Nie chcą również, aby droga wewnętrzna na działce 1910/44 stała się drogą publiczną i tym samym skomplikowała dojazd do działek ogrodowych.

Budowa obwodnicy

W dniu 17.10.2022 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja czterech wariantów budowy obwodnicy Zambrowa. Prowadzone są konsultacje społeczne w związku z czym prosimy o wypełnienie ankiet i przesłanie ich do 30.10.2022r na adres firmy projektowej w formie papierowym bądź elektronicznej. Ankiety dostępne są na stronie www.dk63-dk66-obwodnica-zambrowa.pl

 

ZIMA pamiętajmy o ogródkach

Pamiętajmy o zabezpieczeniu ogródków działkowych przed zimą

 Policjanci apelują do właścicieli ogrodów działkowych o właściwe zabezpieczenie altan i pozostawionego w nich mienia.  Co roku właściciele ogródków działkowych chętnie spędzają tam swój wolny czas.

Sezon działkowy nieco spowalnia, gdy nadchodzą chłodne, zimowe dni. -Aby nasza działka nie była narażona na dewastację oraz kradzież pamiętajmy, by nie zostawiać w altankach przedmiotów wartościowych bez nadzoru. Kosiarki, piły, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kuchenki i butle gazowe powinniśmy na okres jesienno-zimowy przenieść w inne bezpieczne miejsce, np. do zamkniętej piwnicy w miejscu zamieszkania. Jeżeli jednak przedmiotów nie da się przenieść, warto oznaczyć je w sposób trwały, zrobić dokumentację fotograficzną oraz zachować wszystkie dokumenty gwarancyjne. Wartościowe narzędzia należy umieścić w miejscu niewidocznym. Pamiętajmy, aby altankę zabezpieczyć w atestowane zamki i drzwi oraz kraty w oknach, a nawet alarm. Każda trudność w pokonywaniu przeszkód może zniechęcić włamywacza do działania.

Pamiętajmy o naszych sąsiadach. Zadbajmy o bezpieczeństwo na działkach wspólnie z sąsiadami. Podczas ich nieobecności sprawdzajmy, czy nie doszło u nich do kradzieży, a w sytuacjach wątpliwych warto skontaktować się właścicielami. Pamiętajmy, aby podczas prac na działce nie pozostawiać cennych przedmiotów bez nadzoru. Zwracajmy uwagę na obcych, którzy bez celu chodzą po ogrodach działkowych. Pytanie “kogo pan szuka?” może skutecznie odstraszyć złodzieja. Wszelkie zagrożenia i niebezpieczne sytuacje należy na bieżąco zgłaszać Policji poprzez numerem alarmowy 112.

ZAKAZ Spalania na terenie ROD

Przypominamy działkowcom, że zgodnie z § 68 Regulaminu ROD: zabrania się wszystkim osobom przebywającym na terenie ROD spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. 

Za palenie ognisk w ROD grozi mandat w wysokości do 500 zł. Osoby przyłapane po raz kolejny na gorącym uczynku mogą zapłacić wyższą kwotę. Działkowcy uchylający się od zapłacenia mandatu mogą spodziewać się, że sprawa zostanie przekazana do sądu.

Nie marnuj materii organicznej! Kompostuj! Kompost to najcenniejszy i najtańszy nawóz, jaki można zastosować na działce. Każda zdrowa i niewykorzystana część rośliny powinna trafić na pryzmę lub do termo kompostownika, aby stworzyć cenne podłoże.

Przypominamy! Każdy działkowicz zobowiązany jest do kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, zgodnie z § 42 Regulaminu ROD.

Senat poparł propozycje działkowców w sprawie cen prądu

Senat poparł propozycje działkowców w sprawie cen prądu! – 07.10.2022

W dniu 7 października br. Senat zajął się przygotowanymi przez PZD propozycjami zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Przypomnijmy, że chodzi o dostosowanie nowych przepisów do specyfiki ogrodów działkowych, aby również działkowcy skorzystali z preferencyjnych stawek za prąd.

W tym zakresie służby prawne Związku przygotowały szereg przepisów, które zgłosił Senator Adam Szejnfeld podczas posiedzenia Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Po ich akceptacji przez tę Komisję, ustawą zajął się Senat, który wprowadził do niej 74 poprawki, w tym przepisy korzystne dla działkowców proponowane przez PZD. Teraz zmodyfikowana ustawa zostanie skierowana do Sejmu, gdzie nastąpi ostateczne głosowanie nad zmianami wprowadzonymi przez Senat. Liczymy, że również posłowie uwzględnią zapisy, dzięki którym polscy działkowcy nie zostaną pokrzywdzeni przez podwyżki cen energii elektrycznej.

Krajowy Zarząd PZD

Dzień Działkowca ROD “Zatorze”

Dnia 17 września w ROD “Zatorze” w Zambrowie odbyły się Dni Działkowca. Zarząd serdecznie dziękuję wszystkim działkowcom za przybycie i miło spędzony czas.

Sprzedam

Obornik Koński w workach (możliwy dowóz)

Tel. 513-610-990