Sezon ogrodniczy 2022

Rozpoczął się sezon ogrodniczy 2022 roku.

Działkowcy zaczynają pracę na działkach a Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych zobowiązane są do organizacji Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Podajemy terminy zebrań w poszczególnych ogrodach.

 ROD “Stokrotka”

30 KWIETNIA

I TERMIN 11:00 / II TERMIN 11:30

 

ROD “NIEZAPOMINAJKA”

7 MAJA

I TERMIN 10:00 / II TERMIN 10:30

 

ROD “ZATORZE”

8 MAJA

I TERMIN 14:00 / II TERMIN 14:30

 

ROD “TADEUSZA KOŚCIUSZKI”

8 MAJA

I TERMIN 15:00 / II TERMIN 15:30

 

ROD “POD DŁUGOBORZEM”

14 MAJA

I TERMIN 10:00 / II TERMIN 10:30

 

ROD ” OBROŃCÓW ZAMBROWA”

14 MAJA

I TERMIN 15:00 / II TERMIN 15:30

 

ROD “JUTRZENKA”

15 MAJA

I TERMIN 10:00 / II TERMIN 10:30

Wesołych Świąt

Życzenia Świąteczne

Budowa spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych

Temat budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, która miałaby zostać wybudowana na terenie naszego miasta, wzbudziła wiele kontrowersji wśród mieszkańców Zambrowa. Tą sprawą żyje całe nasze miasto.
Z pomysłem wybudowania w Zambrowie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych wystąpiła spółka EMKA S.A. z Żyrardowa. Planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności maksymalnej 400 kg/h na działce nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w mieście Zambrów” miałoby powstać przy ul. Produkcyjnej.
W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku ITPO, gdzie znajdowałaby się m. in. linia technologiczna do termicznego przekształcania odpadów o wydajności maksymalnej 400 kg/h, pomieszczenie turbiny parowej, stacja uzdatniania wody oraz magazyn zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ponadto wybudowane zostałyby m. in. magazyn odpadów przyjmowanych do przetwarzania innych niż zakaźne, miejsce do magazynowania odpadów, stanowisko do mycia i dezynfekcji chłodni, zbiorniki lub zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe.
Plany spółki EMKA S.A. nie spotkały się jednak z pozytywnym odzewem naszego społeczeństwa. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie, o zdrowie swoich rodzin, boją się, że pogorszy się sytuacja naszego lokalnego środowiska naturalnego, stan powietrza. Chcą uniknąć hałasu i ewentualnego odoru z magazynowanych odpadów.
Po interwencjach mieszkańców, radnych miejskich i powiatowych, zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pod Długoborzem”, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski zadeklarował, że zrobi wszystko, aby “tego typu spalarnia nie powstała w naszym mieście”.
8 lipca br. włodarz naszego miasta zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności maksymalnej 400 kg/h na działkach nr 1947/6 i 2740/3 obręb 0001 Zambrów w miejscowości Zambrów”.
Po analizie przedłożonych dokumentów i w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży stwierdził, że „nie ma możliwości określenia warunków środowiskowych, gwarantujących zgodność lokalizacji przedmiotowej inwestycji z zapisami wspomnianego aktu prawa miejscowego lub naruszenie jego ustaleń”. Mowa tu o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z którym – wg burmistrza – lokalizacja planowanej inwestycji byłaby niezgodna.
Dlatego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.
Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66”
Etapy prac projektowych:
• Etap I: Uproszczone Studium Korytarzowe – zakończone
• Etap II: Analiza i prognoza ruchu do STEŚ – w trakcie
• Etap III: Opracowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego- w trakcie
• Etap IV: Inwentaryzacja przyrodnicza + Opracowanie wyników- w trakcie
• Etap V:I Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-I)- w trakcie
• Etap VI: Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowe
• Etap VII: Materiały do Audytu BRD do STEŚ-II
• Etap VIII: Opracowania geologiczno-inżynierskiej i archeologiczne
• Etap IX: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-II)
Nadrzędnym celem inwestycji jest:
1) usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości Zambrów,
2) poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji.
Numer drogi
DK63/DK66

Nazwa odcinka
Obwodnica Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66

Długość
7 km

Lata realizacji
2026 – 2028

Szczegółowe informacje
Znamy wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu. Przez Zambrów przejeżdża ponad 12 tys. pojazdów na dobę
Redaktor Naczelny środa, 17 Listopad, 2021 Aktualności, Informacje
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad opublikowała pierwsze podsumowanie Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) rozpoczętego w 2020 r. i zakończonego w tym roku. Wyniki będą mogły być wykorzystywane między innymi do podejmowania decyzji o budowie nowych dróg.
Podstawowym celem GPR jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów bezpośrednich, najważniejszych parametrów oraz charakterystyk ruchu drogowego dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych objętych pomiarem. W GPR 2020/21 pomiarem została objęta sieć dróg krajowych o długości 18 256 km (wg stanu na 31 maja 2021 r.), podzielona na 2 289 odcinków pomiarowych.
W związku z opracowywaniem wariantów budowy obwodnicy Zambrowa dla dróg krajowych nr 63 i 66 warto przeanalizować odnotowane w raporcie wartości. Na szczególną uwagę zasługują dwa miejsca pomiarowe położone na terenie miasta Zambrów o numerach 50728 i 50729 gdzie osiągnięty został średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych ogółem:
ZAMBRÓW /PRZEJŚCIE 1: UL. ŁOMŻYŃSKA – UL. MAZOWIECKA (DK66)/ – 11645
ZAMBRÓW /PRZEJŚCIE 2: UL. MAZOWIECKA (DK66) – (UL. WOLSKA, UL.TARGOWA)/ – 12157

Jubileusz 40-lecia ROD „Niezapominajka”

W sobotę 18 września 2021 r na terenie ROD „Niezapominajka” odbyły się uroczystości 40-lecia ogrodu. Pomimo deszczowej pogody działkowcy nie zawiedli i całymi rodzinami przybyli na uroczystości.

         Swoją obecnością zaszczycił działkowców Burmistrz Miasta Zambrów Pan Kazimierz Dąbrowski.

         Prezes ogrodu Pani Bożena Lasek przypomniała zebranym historię powstania ogrodu i jego rozwój.

         Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy i upominki dla działkowców z 40-letnim „stażem” w PZD. W ogrodzie „Niezapominajka” na 126 działek aż 32 „gospodarzy” obchodziło ten jubileusz.

Podziękowania i upominki zostały skierowane również do żyjących byłych prezesów ogrodu: Pani Stanisławy Nierodzik, Pana Tadeusza Danowskiego i Pani Alicji Muraczewskiej oraz członków obecnego zarządu – Janusza Korzeniowskiego, Zofii Wojsz, Wiolety Klimowicz i komisji rewizyjnej – Barbary Kulesza, Bogdana Kuczyńskiego i Agnieszki Poświątnej. Panie Krystyna Porowska i Bożena Lasek otrzymały podziękowanie za 20 lat pracy w zarządzie.

         Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Kazimierz Dąbrowski, który złożył życzenia działkowcom oraz podkreślił rolę ogrodów działkowych jaką spełniają dla społeczności lokalnej i wręczył upominki z okazji 40-lecia ogrodu.

 

         W dalszej kolejności rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejsze ciasto. Nagrody otrzymali P. Maria i Eugeniusz Buraczek oraz Agnieszka i Konrad Machowscy.

         Po części oficjalnej przybyłych zaproszono na wspólny poczęstunek i zabawę przy muzyce.

         Tydzień wcześniej podczas uroczystości 40-lecia ogrodu „Zatorze” prezes Pani Bożena Lasek odebrała od Prezesa OZ Podlaskiego Pana Andrzeja Bojko puchar i dyplom ufundowane przez Krajową Radę PZD.

 

Jubileusz 40-lecia ROD “Zatorze”

11 września na terenie ROD Zatorze w Zambrowie odbyły się uroczystości 40 lecia
PZD i ROD Zatorze.
Prowadząca uroczystość Prezes ROD Zatorze – Pani Katarzyna Gardocka, przypomniała zebranym historie powstania ogrodu i jego rozwój przez lata.
Biorący udział w uroczystościach Prezes OZ PZD Pan Andrzej Bojko po przedstawieniu sytuacji PZD wręczył na ręce Prezesów ROD Zatorze i ROD Niezapominajka, Pani Katarzyna Gardockiej i Pani Bożeny Lasek, puchary i certyfikaty nadane przez Krajową Radę PZD z okazji 40 lat istnienia ogrodów.
Odznaczono również Panią Barbarę Skuzę z ROD Obrońców Zambrowa za zasługi dla PZD.
W dalszej części uroczystości zostały wręczone upominki dla
Pana Mariana Lutostańskiego, Pani Zofii Konopki, Pana Józefa Anikieja, Pani Wandy Nowackiej,
Państwa Teresa i Franciszek Muszyńscy, Pana Eugeniusza Paca, Pana Wacława Tyborowskiego,
Pana Jana Buczyńskiego, Pana Franciszka Milewskiego
działkowców z 40 i 30 letnim stażem w PZD.
Upominki otrzymali również członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD Zatorze
Pani Anna Tur, Pani Monika Wożniak, Pani Małgorzata Charubin, Pani Bożena Kulesza,
Pan Stanisław Mikielski,
Pan Mieczysław Konopka za pracę na rzecz ogrodu i PZD.
Za pomoc w codziennej pracy Zarządu ROD Zatorze upominki wręczono
Panu Jarosławowi Boreckiemu, Panu Waldemarowi Dębek, Panu Sławomirowi Janiszewskiemu,
Panu Wojciechowi Andrzejczuk, Panu Bogdanowi Gardockiemu,
Państwu Marcie i Kamil Janiszewskim.
Zarząd ROD Zatorze wyróżnił Pana Marcina Modzelewskiego, jednego z najmłodszych działkowców za zaangażowanie w rozwój i zagospodarowanie działki.
Prezes OZ PZD Pan Andrzej Bojko i pierwszy w historii ROD Zatorze
prezes Pan Marian Lutostański nagrodzili Panią Prezes Katarzynę Gardocką za 20 lat pracy w zarządzie.

Zasady Prawidłowego Segregowania Odpadów w ROD

Rodzinne Ogrody Działkowe w Zambrowie wyposażone są w pojemniki na odpady:

Czarny – odpady mieszane do których wrzucamy

 • odpady higieniczne (wata, pieluchy, podpaski, waciki)
 • wilgotny i zabrudzony papier, niedopałki papierosów
 • worki od odkurzacza, zabrudzoną folię
 • opakowania po aerozolach, lekach, fajans, porcelanę, lustra
 • tłuczone szkło: okienne (pojedyncze sztuki), żaroodporne, zbrojone

NIE WRZUCAMY ODPADÓW KTÓRE MOŻNA POSEGREGOWAĆ

 • popiołu, gruzu i odpadów budowlanych
 • leków, substancji toksycznych i żrących
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek
 • bioodpadów – kwiaty, trawa, gałęzie
 • kartony, tekturowe pudła w całości (nie zgniecione)

Pojemnik na opakowania PET do którego wrzucamy:

 • plastikowe butelki po napojach

NIE WRZUCAMY 

 • plastikowych opakowań po chemii gospodarczej i innych plastikach

 

ODPADY WIELOGABARYTOWE MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PUNKTU ODBIORU PSZOK – ul. Polowa 19 (przy siedzibie PGK)

w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku

10-14 w sobotę

Bezpłatnie odbierane są również odpady:

 • zielone
 • meble
 • budowlano – remontowe ( do 1m3 jednorazowo)
 • baterie, akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • metale
 • tekstylia i odzież
 • opony

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy segregacji odpadów dla właścicieli danej nieruchomości zostanie naliczona opłata wynosząca 200% obecnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

To od zachowań i rozsądku działkowców zależy wysokość ponoszonych opłat za wywóz odpadów z terenie RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

Drodzy Działkowcy

          Przypominamy, że w 2021 roku zgodnie z wytycznymi KRAJOWEJ RADY PZD na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze.

          Zgodnie z harmonogramem zebrania odbyły się

ROD “Pod Długoborzem”

ROD “Stokrotka”

ROD “Niezapominajka”

          Następnie odbędą się w

ROD “Tadeusza Kościuszki”

ROD “Jutrzenka”

ROD “Zatorze”

ROD “Obrońców Zambrowa” przy ul. Białostockiej gdzie z przyczyn technicznych zmieniono termin zebrania na dzień 22 sierpnia 

I termin – godz 14:00

II termin – godz 14:30

 

Kolegium Prezesów ROD w Zambrowie

 

Kolegium prezesów

Kolegium prezesów ROD w Zambrowie

        W naszym mieście jest 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Nie są to ogrody wielkie ,raczej średnie i małe ale bardzo zaangażowane, starające się dbać o rozwój i stwarzanie warunków jak najbardziej sprzyjających działkowcom i realizacji zadań wynikających z zapisów statutowych i regulaminowych.
        Wszystko co dotyczy gospodarki śmieciowej to jeden z częstszych tematów podejmowanych przez działkowców i ich zarządy – przyczyna – ciągły wzrost kosztów .Wszystkie nasze ogrody przedstawiły Krajowemu Zarządowi swoje spostrzeżenia dotyczące gospodarki śmieciowej licząc , że zebrane uwagi i wnioski przekazane następnie do Ministerstwa Środowiska będą potraktowane z uwagą. Wynikały przecież z wieloletnich doświadczeń i przeliczeń .Okazuje się ,że opracowane przez ZK PZD sugestie i wnioski nie zostały uwzględnione.
       Rezultat końcowy – ogrody prowadzą segregację, przestrzegają konieczności wykorzystywania kompostowników, nie mogą jednak liczyć nawet na ulgi jakie przysługują właścicielom domów jednorodzinnych.
Zwracamy się o utrzymanie dotychczasowych opłat. Podniesienie ceny za pojemnik 1100 litrów do 228,68 zł spowoduje niewyobrażalny wzrost opłat ponoszonych przez poszczególnych działkowców, którzy w przeważającej ilości to emeryci o niezbyt wysokich dochodach. Jest to tym bardziej istotne ,że opłata za śmieci to tylko jeden z elementów opłat wnoszonych przez działkowców na funkcjonowanie ogrodu.
                                  z upoważnienia prezesów Zarządów ROD w Zambrowie
                                              przewodnicząca kolegium
                                                  B. Antecka